Skip links

Nykštukų grupės ugdymas

Nykštukų grupės ugdymas

„Nykštukų“ grupę sudaro 6 metų priešmokyklinukai, „Vila Vilaitė“ darželyje ruošiami mokyklai, kurie po metų kaip paukšteliai išskrenda iš mūsų „lizdelio“ ir 5 metų ikimokyklinukai. Abiejų grupių vaikai laisvalaikį leidžia kartu, žaidžia grupėje ir lauke. Grupelės išsiskiria tik veiklų metu, tam kad viskas būtų pritaikyta pagal vaikų amžių ir poreikius.

Priešmokyklinukų ryto ratas
Priešmokyklinukus į ryto ratą kviečia skambutis. Ryto ratas prasideda nuo pasisveikinimo ir gražių palinkėjimų vienas kitam – tai padeda nurimti ir susikaupti prieš dienos darbelius.
Ryto rato metu žaidžiami įvairūs rato žaidimai. Žaidimų turinys parenkamas atsižvelgiant į laikotarpio aktualijas ir norimus išugdyti gebėjimus. Rato žaidimams naudojami įvairūs pirštų, gestų žaidimai, eilėraštukai, žaidimai – rateliai, judrieji žaidimai, kurių metu ugdomi įvairūs priešmokyklinukų gebėjimai ( raidės, skaičiai, įvairios sąvokos – kairė, dešinė, savaitės dienų pažinimas, profesijos, mėnesių pavadinimai, metų laikai, geometrinės figūros, lavinama greita reakcija, pastabumas, mokosi diskutuoti, kurti, fantazuoti ir kt. ). Šie kasdieniniai žaidimai trunka nuo 15 iki 20 minučių.

Pasibaigus ryto ratui, priešmokyklinukai pagal savaitės ritmą, atlieka užduotis:

 • Rankos lavinimo pratybos;
 • Skaičiukų pratybos;
 • Sąsiuviniai langeliais;
 • Sąsiuviniai linijomis;
 • Ugdomoji veikla prie interaktyvios lentos;
 • Individualios užduotys;
 • Projektinė veikla.

Taip pat daug dėmesio skiriama vaiko kalbos raidai, gebėjimui rišliai, sklandžiai, aiškiai kalbėti, kurti pagal paveikslėlį, fantazuoti, aiškinti, parinkti giminiškus žodžius, jungti žodžius į žodžių junginius ir sakinius, taip pat užduotims, kurios lavina dėmesį, atmintį ir mąstymą.
Bendrai ryto ratas trunka 1 val.

Ikimokyklinukų ryto ratas
Ryto ratas kaip ir kiekvieną dieną ikimokyklinukų grupelėje prasideda nuo pasisveikinimo ritualo ir prasmingų palinkėjimų vienas kitam. Pirmadieniais pasidaliname savaitgalio įspūdžiais ir aptariame savaitės temą, planuojamus nuveikti darbus ir veiklas. Pastebime tuos, kurių tą dieną nėra, prisimename savaitės dieną, mėnesį ir metų laiką. Tuomet pradedame mikliąsias pirštų mankšteles ir žaidimus.

Skaičių ir raidžių pažinimas mažųjų rate pats smagiausias, nes mokymasis vyksta žaidimų ir originalių priemonių pagalba.
Priklausomai nuo savaites dienos šokame; prisimename auksinius žodelius, gero elgesio draugėje taisykles, kad kiekvienam esančiam šalia ir sau pačiam visos akimirkos būtų džiugios; mokomės eilėraštukus ir skaičiuotes.

Po aktyviosios dalies laukia ramesnės, susikaupimo ir dėmesio reikalaujančios užduotėlės, kurios pritaikomos kiekvienam pagal amžių ir poreikius: vieni lavina savo rankytę ir dėmesį sąsiuvinio ar užduotėlių lapuose, kiti atlieka logines užduotis. Kiekvienas dirba savo tempu, o nebaigęs prie tos pačios užduoties gali grįžti kitą dieną.

Kelis kartus per savaitę vyksta užsiėmimai prie interaktyvios lentos. Vaikai geriau įsidėmi ugdomąją medžiagą ne tik todel, kad ši technologija nauja ir įdomi, plačių galimybių, bet ir todėl, kad joje pateikiama medžiaga yra aiški ir vaizdi. Užsiėmimus užbaigiam nuotaikingu žaidimu bei pasidaliname mintimis apie praėjusį ryto ratą.
Veikla ryto rate trunka 1 val.

Kūrybinės dailės valandėlės
Meno dalykų vaidmuo ypač svarbus ikimokykliniame amžiuje. Lavinami vaiko kūrybiniai gebėjimai, estetinis skonis, turtinamos emocijos, žadinama meninė intuicija, vaizduotė. Ugdant kūrybiškumą, lavinamas ir savarankiškumas. Taip pat vyksta smulkiosios motorikos lavinimas, kantrybės ugdymas. Meninė veikla tai vaikų pasaulio, kupino fantazijos, nebūtų dalykų, išmonės, atspindys, saviraiškos priemonė. Šis pasaulis darbuose atsiskleidžia keisčiausiomis formomis, nerealiomis spalvomis ir kitais netikėtumais, visada susijusiais su realia vaiko kasdienybe.
Užsiėmimų metu skatinamas vidinis poreikis piešti, lavinama rankutė, regėjimas, mąstymas. Žaidimo forma supažindinami vaikai su įvairia darbelių atlikimo technika, priemonėmis, medžiagomis, įtvirtinami elementarūs šio darbo įgūdžiai.

Tačiau kaip ir ką vaizduoti geriausiai žino patys vaikai, užsiėmimų metu auklėtoja tik moko kaip taisyklingai naudotis teptuku, pieštuku, įvairiomis priemonėmis, laipsniškai atskleidžia jų naudojimosi galimybes, suteikia komponavimo, dažų maišymo žinių, pristato ir moko naudotis naujomis technikomis.
Reikia nepamiršti, kad pirmiausia vaikai susidomi pačiu procesu, vėliau patraukia turinys, o galų gale ir darbo rezultatai. Taip jis auga kaip kūrėjas. O vadinamoji vaiko „terlionė“ suaugusiojo akimis, jam pačiam labai svarbi. Tad nepamirškite įvertinti ir jūs savo mažųjų kūrėjų.

Muzikinės valandėlės
Muzikinio ugdymo tikslas – puoselėti prigimtinį vaiko muzikalumą, ugdyti kūrybišką ir emocingą, norinčią ir gebančią prasmingai dalyvauti muzikinėje veikloje asmenybę.
Muzika – garsų menas. Ji iš visų menų gali labiausiai paveikti bet kurio amžiaus žmogaus emocijas. Ikimokyklinio amžiaus vaikai yra emocingesni už suaugusius, dėl to ir muzikos poveikis jiems yra didesnis.
Muzikos valandėlė – pagrindinė veiklos priemonė, kurios metu ugdomi vaikų muzikiniai gebėjimai, formuojami bendros kultūros pagrindai. Muzikos valandėlė – tai pedagogo ir vaiko aktyvi veikla.
Muzikos valandėlės metu vaikai dainuoja, šoka, groja, muzikuoja, klausosi muzikos kūrinių, susipažįsta su elementaria muzikos „kalba“. Ją sudaro daug komponentų: dainavimas, muzikos klausymas, ritmika, muzikos „kalbos“ pradmenys, grojimas muzikos instrumentais, muzikinė kūryba, didaktiniai muzikos žaidimai.

Sportinė veikla
Sportinė veikla, judėjimas – reikšmingiausias harmoningo vaiko vystymosi ir sveikatos stiprinimo veiksnys vaikystėje. Fizinis aktyvumas padeda tenkinti biologinį vaiko poreikį judėti, skatina motorikos vystymąsi, stimuliuoja organizmo augimą, gerina protinį ir fizinį darbingumą. Fizinio aktyvumo užsiėmimų metu sportiniai judesiai derinami su žaidimais.

Anglų kalbos pamokėlės
Anglu kalbos užsiėmimų tikslas – supažindinti vaikus su anglų kalba:

 • Išmokti ir parašyti angliškas raides;
 • Išmokti ir parašyti mėnesių pavadinimus anglų kalba;
 • Išmokti ir pasakyti savaitės dienas anglų kalba;
 • Išmokti pasisveikinti, pasakyti savo vardą, amžių;
 • Išmokti kalbėti apie savo šeimą, draugus, namus, orą, maistą, drabužius, žaisliukus, gyvūnus, spalvas, skaičius ir t.t.

Vaikučiai mokinami dainelių ir eilėraštukų įvairių švenčių, situacijų ir svarbių įvykių progomis.