Skip links

Kainos

Kainos

Mėnesinis mokestis lopšelio grupėje: (1,5 – 3 metų) vienam vaikučiui ugdymo kaina 400,-Eur.

Mėnesinis mokestis ikimokyklinėje grupėje: (3 – 5 metų) vieno vaikučio ugdymo kaina  400 Eur.

Mėnesinis mokestis priešmokyklinėje grupėje: ( 5 – 7 metų) vieno vaikučio ugdymo kaina yra 400 Eur.

Maitinimo kaina – 8 Eur./diena (pusryčiai, pietūs, vakarienė).

Šį mokestį reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 5 dienos.
Kiekvienam naujai darželį lankančiam vaikui taikomas negrąžinamas stojimo mokestis 350 Eur.
Pasirašius sutartį per 5 d.d. sumokėti avansinį vieno mėnesio mokestį. Avansinis mokestis bus užskaitomas paskutį darželio lankymo mėnesį.
Iki einamojo mėnesio 5 dienos taip pat reikia sumokėti už tėvų/globėjų pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas, kuriomis vaikas naudojasi (logopedo paslaugos..).